Film och Fotodag Sveneby

2012-05-13 02 Samling vid Sveneby kyrka 2012-05-13 03 Samling vid Sveneby kyrka 2012-05-13 06 Sture fotograferar. 2012-05-13 07 Christer
2012-05-13 08 Utsikt mot Tidan 2012-05-13 09 2012-05-13 12 2012-05-13 15
2012-05-13 18 2012-05-13 19 2012-05-13 21 Sture filmar 2012-05-13 36 Fiskgjusebo
2012-05-13 24 Fiskgjusebo 2012-05-13 37 Fiskgjusebo 2012-05-13 27 2012-05-13 28
2012-05-13 38 2012-05-13 39 2012-05-13 41 3CA8 Foto: Kaj Dahlqvist.
Havs+Ârn Havsörn. Foto: Eva Blomqvist. Skbg film 02 Foto: Kaj Dahlqvist. Skbg film 03 Foto: Kaj Dahlqvist. Skbg film 04 Foto: Kaj Dahlqvist.
Skbg film 05 Foto: Kaj Dahlqvist. Skbg film 06 Foto: Kaj Dahlqvist. Skbg film 07 Foto: Kaj Dahlqvist. Skbg film 08 Foto: Kaj Dahlqvist.
Skbg film 09 Foto: Kaj Dahlqvist. Skbg film 10 Foto: Kaj Dahlqvist. Skbg film 11 Foto: Kaj Dahlqvist. Skbg film 12 Foto: Kaj Dahlqvist.
Skbg film 13 Foto: Kaj Dahlqvist. noname (1) Skbg film 15 Foto: Kaj Dahlqvist. noname (10)
noname (11) noname (12) noname (13) Eva filmar. noname (14)
noname (15) noname (16) noname (2) noname (17) Sten har gått ned på knä.
noname (18) noname (19) noname (20) noname (21)
noname (22) noname (23) noname (24) noname (25) Fiskgjusebo
noname (26) noname (27) noname (28) noname (29)
noname (3) noname (30) noname (31) Fiskgjusebo noname (32)
noname (33) noname (34) noname (35) noname (36)
noname (37) noname (38) Backsippa. noname (39) noname (4)
noname (40) Sture fotograferar. noname (41) noname (42) noname (43)
noname (5) Eva noname (44) noname (45) Sveneby slott. noname (6) Vem är detta?
noname (7) Backsippa. noname (8) Utsikt över sjön Östen. noname (9) noname Sten och Rolf försöker att filma en skalbagge.